Vanaf 1 januari 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. © Video & Computers Int. Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Alexander Battalaan 56 , 6221 CE Maastricht Tel. 043-3217777  Fax 043-3257885  Email contact@pp-im.nl Tarieven